G-GWTV5VGLK3
top of page

Få koll på tillstånden

Att driva en restaurang i Sverige är en spännande och utmanande uppgift. Förutom att erbjuda utsökt mat och en trevlig atmosfär måste restaurangägare vara medvetna om olika tillstånd som krävs för att följa lagstiftningen och driva verksamheten på ett lagligt sätt. I denna guide kommer vi att gå igenom de viktigaste tillstånden som restaurangägare behöver ha koll på i Sverige.

Serveringstillstånd

För att kunna servera alkoholhaltiga drycker i din restaurang behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet utfärdas av kommunen där restaurangen är belägen och kräver vanligtvis att du uppfyller vissa krav, såsom att ha lämpliga lokaler, följa alkohollagen och ha utbildad personal som hanterar alkoholservering. Det är viktigt att ansöka om serveringstillstånd i god tid innan du planerar att börja servera alkohol.


Livsmedelshanteringstillstånd

För att kunna hantera livsmedel i din restaurang behöver du ett livsmedelshanteringstillstånd. Detta tillstånd utfärdas av den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden och kräver att du följer specifika hygienkrav och rutiner för att säkerställa att maten som serveras är säker och av god kvalitet. Inspektioner kan genomföras regelbundet för att säkerställa att du uppfyller alla krav.

Få koll på tillstånden

Arbetstillstånd

Som restaurangägare är det möjligt att du kommer att anställa personal från länder utanför EU. För att dessa personer ska få arbeta i din restaurang behöver de ett arbetstillstånd. Du som arbetsgivare är ansvarig för att ansöka om arbetstillstånd för dina anställda och se till att de uppfyller kraven för att kunna arbeta i Sverige.


Musiklicens

Om du planerar att spela musik i din restaurang behöver du en musiklicens. Musiklicensen hanteras av Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och ger dig rätten att spela musik från deras repertoar. Det är viktigt att säkerställa att du har en giltig musiklicens för att undvika eventuella böter eller juridiska problem.


Tillstånd för uteservering

Om du vill erbjuda uteservering utanför din restaurang behöver du ett tillstånd för detta. Reglerna för uteservering varierar mellan olika kommuner, så det är viktigt att kontakta din lokala kommun för att få information om ansökningsprocessen och eventuella krav som måste uppfyllas.


Att driva en restaurang i Sverige kräver kunskap om olika tillstånd och regler. Genom att ha koll på de viktigaste tillstånden, som serveringstillstånd, livsmedelshanteringstillstånd, arbetstillstånd, musiklicens och tillstånd för uteservering, kan restaurangägare säkerställa att de driver sin verksamhet i enlighet med lagstiftningen och undvika eventuella problem eller konsekvenser. Kom ihåg att det är viktigt att kontakta din lokala kommun för att få detaljerad information om specifika krav och processer som gäller för din restaurang. Lycka till med din restaurangverksamhet!

bottom of page