G-GWTV5VGLK3
top of page

Chefredaktören har ordet

Myrthel Hermansson.jpg
En munk som mediterar

Hållbart i det komplexa

Medvetenhetsträning som verktyg för ledarskap i komplexa verksamheter gör mig nyfiken.

Medveten närvaro har definierats som att vara uppmärksam i nuet med en accepterande och icke dömande attityd. Att träna sin medvetenhet ökar den exekutiva kontrollen menar bland annat Brown och Creswell. En förmåga att uppmärksamma är den att ”se situationen som de är” i stället för att lägga fokus på att oroa sig för tidigare och framtida händelser. Vidare har förmågan till acceptans d v s lära sig att vara öppen och accepterande inför hur saker och ting är i varje ögonblick visat sig vara avgörande för effekten av medvetenhetsträning inom stressbiologin. Det autentiska ledarskapet, det som innebär att arbeta efter sina grundvärderingar med god självkännedom och ett ärligt och öppet förhållningssätt i relation till andra människor samt förmågan till gränssättning visat sig vara ytterligare en nyckel. Till sist lyft självmedkänsla som en viktig del i det hållbara ledarskapet. Googla självmedkänsla redan nu!

image001_edited.png
bottom of page