G-GWTV5VGLK3
top of page
GW bild2.png

Minska matsvinnet

Generation Waste erbjuder verktyg och inspiration för att minska matsvinn. Med vår applikation utvecklad av kockar för kockar samt utbildning sparar ni pengar och kan marknadsföra en hållbarhetsprofil med faktiska siffror.

Vi utbildar er kökspersonal i hur man på bästa sätt tar hand om sitt matsvinn, samt ger tips och idéer kring vad man kan göra med sina råvaror för att minimera mängden svinn. Dessutom erbjuder vi mätverktyg för ett mer hållbart sätt att handskas med råvaror. Matresterna delas upp i ett antal olika fraktioner, för att ta kontroll över de olika typer av matsvinn som uppstår – exempelvis separeras det matsvinn som kommer från gästerna, från det som uppstår i köket.

 Självklart mäts och vägs svinnet varje dag och följs upp  kontinuerligt. Vi tillhandahåller också en webbportal som är möjlig att nå från vilken plats som helst och där du i lugn och ro, när som helst, har möjlighet att följa upp hur arbetet med minskandet går. Genom vårt arbete har vi upptäckt att medvetenhet hos personalen är nyckeln till ett minskat svinn. Därför kan man, påbörja sin resa mot minskande genom att väga och mäta, och göra mängden svinn synlig för sin personal.

bottom of page