G-GWTV5VGLK3
top of page

Restaurangägares dans med bryggerierna

I ljuset av de finansiella utmaningar som restaurangindustrin står inför, söker många restaurangägare efter alternativa finansieringsvägar. En av de mest intressanta och kanske överraskande lösningarna som har växt fram är samarbeten mellan restauranger och bryggerier i Sverige.

Bryggerilån: En Oväntad Resurs

När bankerna drar sig för att låna ut pengar till de som önskar starta eller expandera en restaurang, har bryggerierna klivit fram som en alternativ finansieringskälla. Denna praxis innebär att bryggerier går in och finansierar restaurangverksamheter genom så kallade dryckesavtal. Pengar betalas ut, ofta med villkoret att restaurangen ska köpa in en viss mängd öl från just det bryggeriet inom en bestämd tidsperiod. Detta framstår som en win-win situation; restaurangerna får den finansiering de behöver, medan bryggerierna får lojala kunder.

Restaurangägares dans med bryggerierna

Dubbla Roller: Finansiär och Leverantör

Detta arrangemang skapar en unik situation där bryggerierna fungerar både som finansiärer och leverantörer. Det finns dock en viktig aspekt att beakta. Branschorganisationen Visita har uttryckt oro över att denna praxis hämmar konkurrensen eftersom restaurangägarna blir bundna till att bara handla av ett företag. Denna typ av exklusivitetsavtal kan vara skadligt för den fria marknaden och kan potentiellt leda till orimliga avtal för restaurangägarna.


Risker och Begränsningar

Många restaurangägare kommer i kläm eftersom avtalen ofta kan vara orimliga. Det finns till och med fall där företag har drivits till konkurs på grund av oförmågan att uppfylla avtalade försäljningsvolymer. Det är därför av yttersta vikt att restaurangägare noggrant överväger villkoren i dessa avtal innan de skriver på.


Bryggerilån kan vara en livlina för restaurangägare som söker finansiering, men det är viktigt att vara medveten om de potentiella fallgroparna. Ett väl övervägt beslut kan leda till en givande relation mellan restaurangägare och bryggeri, medan ett överilat avtal kan ha långtgående konsekvenser.

bottom of page